Microsoft C# .NET Core Yazılım Eğitimi

CANLI DERS
SERTİFİKALI
MOBİL ERİŞİM
Eğitim Süresi
: 150 Saat
Canlı Ders
: %100 Canlı
Döküman
: Eğitmen Notları
Eğitmen
: MCT Ünvanlı
MEB Onaylı
: Evet
Sertifika
: Microsoft
Garanti
: Ücretsiz Tekrar
Teknik Destek
: 7/24 Var
Cumartesi - Pazar (Sabah)
23.12.2022 - 04.05.2023
09:30-13:30

%21
₺15.000,00
₺11.875,00
Eğitim Takvimi

195 .Grup
Cumartesi - Pazar (Sabah) 23.12.2022 - 04.05.2023
09:30-13:30
₺15.000,00 ₺11.875,00

Eğitim Tanımı

Microsoft Yetkili Eğitmenler tarafından Türkiye'deki Yazılım Şirketlerinin ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanmış Microsoft Yazılım Eğitimi Müfredatı sizlere yazılımın kapılarını aralayacaktır.Yazılım Uzmanlığı Kursu sizlere masaüstü ve web'de çalışan projeleri oluşturma imkanı sağlar. Bu Projelerinizi .NET Core Teknolojisini C# Kursu alarak geliştirebilirsiniz. Yazılım Kursu ile hem masaüstü hem de web yazılımları geliştirebilirsiniz. Microsoft Yazılım Uzmanlığı Eğitimi aldığınız süre boyunca 4 adet yazılım projesi geliştirirsiniz. Bunlardan ikisi masaüstü yazılımları, diğer ikisi web yazılım projeleridir. Tüm proje çalışmalarınızda MCT Microsoft Yetkili Eğitmeni sizinle birlikte uygulamalarınızı geliştirmenize yardımcı olmaktadır.

Eğitim Süresi

150 Saat + Etüt (50 dk ders, 10dk Ara) / MCT (Microsoft Certified Trainer) Eğitmen Eşliğinde / %100 Canlı Eğitim

Yazılım Kursu Metin Bulutu

yazılım kursu, C sharp kursu,web yazılım kursu, .NET Core Kursu, Bilgisayar Programcılığı Kursu, SQL Kursu, programlama kursu, veritabanı uzmanlığı kursu,C# kursu,yazılım mühendisliği kursu


MÜFREDAT ÖZETİ

C# Temel Programlama

 • Giriş
 • .NET Framework Bileşenleri
 • Temel C# ile Console Uygulama Geliştirme Ortamı
 • Değişkenler ve Sabitler
 • Exception Sınıfı ve Hata Yönetimi
 • Tip Dönüşüm İşlemleri
 • Operatörler
 • Karar Yapıları
 • Döngüler
 • Kod İzleme
 • String Manipülasyonları İşlemleri
 • Diziler
 • Metotlar

Nesne Yönelimli Programlama

 • Giriş
 • Sınıf (Class) Kavramı ve Özellikleri
 • Class Library
 • Metotlar
 • Kalıtım (Inheritance)
 • Nesne Yönelimli Programlamada Soyutlama (Abstraction)
 • Çok Biçimlilik (Polymorphism)

İleri C# Programlama Dili Yapıları

 • Windows Dosyalama İşlemleri
 • Kullanıcı Tanımlı Tipler
 • Generic Yapılar
 • Koleksiyonlar
 • Delegates
 • Design Patterns
 • Attribute
 • Reflection
 • Extension Methot Yazmak ve Kullanmak
 • Task, async, await ile asenkron işlemler
 • Linq To Objects

MS SQL Server

 • Giriş
 • Veritabanı Tasarımı ve Normalizasyon
 • TransactSQL
 • Subquery (Alt Sorgular)
 • Join Sorguları
 • DDL Sorgular
 • View
 • SQL Programlama
 • Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar
 • Stored Procedures
 • Constraints
 • Triggers ve Transaction
 • Yedekleme İşlemleri
 • DCL (Yetkilendirme)
 • SQL Server Networking
 • Sql Server Agent

WPF - Windows Presentation Foundation

 • WPF Uygulamasına Genel Bakış
 • WPF Uygulamasının Derleme Süreçleri
 • XAML Dilinin Temelleri
 • WPF Kontrollerine Genel Bakış
 • WPF Kontrolleri
 • Content ve Text Özelliklerinin Karşılaştırılması
 • Kod Tarafında Kontrollerle Çalışmak
 • Resource Yönetimi (Kaynak Yönetimi)
 • Stillerle Çalışmak
 • Kontrol Şablonları
 • Veri Bağlama İşlemleri
 • Element Bindings
 • Converter Kullanımı
 • Data Template ile Çalışmak (ComboBox ListBox)
 • WPF Animasyonlar
 • WPF Trigger
 • Dependency Property Tanımı ve Kullanımı

Web Tabanlı Uygulama (FrontEnd)

 • HTML 5
 • CSS 3
 • JavaScript
 • JQuery

ASP.NET CORE MVC ve Entity Framework Code First

 • Giriş
 • View Engine
 • Shared Yapılar
 • Routing
 • Helpers
 • StartUp.cs Dosyası Yapılandırma
 • Veri Transfer Yöntemleri
 • Durum Yönetimi
 • JQuery Ajax
 • Entity FrameWorks Code First
 • ASP.NET CORE MVC Proje Uygulaması

Web API

Angular


DETAYLANDIRILMIŞ YAZILIM EĞİTİMİ MÜFREDATI

 1. Ünite : C# Temel Programlama
  1. Giriş
   1. Programlama Dili Nedir?
   2. C# Nedir?
   3. Klasik Dillerde Kodun Derlenmesi
   4. .NET Framework
  2. .NET Framework Bileşenleri
   1. CLR
   2. IL (Ara Dil)
   3. JIT Derleyicileri
   4. CTS ve CLS
   5. .NET Programlarının Derlenip Çalıştırılması
  3. Temel C# ile Console Uygulama Geliştirme Ortamı
   1.  Visual Studio Arayüzünün Tanıtılması
   2. Solution Kavramı
   3. Project Kavramı
   4. Namespace Kavramı
   5. Using Kavramı
   6. Main Method
   7. Property ve Method Kullanımları
   8. Write, WriteLine, ReadLine ReadKey Methodları
   9. Projeye Referans Ekleme
  4. Değişkenler ve Sabitler
   1. Değişken Nedir?
   2. Temel Veri Tipleri (byte, sbyte,short, int vs.)
   3. Değişkenleri Tanımlama ve Kullanma
   4. Sabit Nedir? (const)
   5. Var anahtar kelimesi
   6. Ön Tanımlı Türler
    1. Bellek Bölgeleri (Stack, Heap, Static)
    2. Değer Tipleri (byte,sbyte,short, int vs)
    3. Referans Tipleri (Object, String)
   7.  Değişkenlerin Static Olarak Belirlenmesi
  5. Exception Sınıfı ve Hata Yönetimi
   1. Try…Catch…finally Yapısı ile Hata Yönetimi
   2. Exception Sınıfı
   3. Exception Sınıfından Türemiş Bazı Sınıflar
    1. Divide By ZeroException
    2. NullReferenceException
    3. OverflowException
   4. CustomException Nesneleri Oluşturmak
   5. Throw anahtar kelimesi
  6. Tip Dönüşüm İşlemleri
   1. Bilinçsiz (Implicit) Tip Dönüşümü
   2. Bilinçli (Explicit) Tip Dönüşümü
   3. Convert Sınıfı Static Methodlarının Kullanımı
   4. Parse Methodu Kullanımı
  7. Operatörler
   1. Atama Operatörü
   2. Aritmetik Operatörler
   3.  Karşılaştırma Operatörleri
   4.  Mantıksal Operatörler
   5.  Bitsel Operatörler
   6.  Diğer Operatörler
   7.  Operatör Önceliği
  8. Karar Yapıları
   1. Karar Yapıları Neden Kullanılır?
   2.  IF Karar Yapısı
   3. Ternary Operatörü Kullanarak Karar Yapısı Oluşturma
   4.  Switch Karar Yapısı
   5. İç içe (Nested) Kullanımı
  9. Döngüler
   1. Döngü Nedir?
   2. Neden Döngü Kullanılır?
   3. For Döngüsü
   4.  While Döngüsü
   5.  Do .. While Döngüsü
   6.  Foreach Döngüsü
   7.  Döngü Kontrol İfadeleri (break, continue, return)
  10. Kod İzleme
   1. Çalışma Zamanı Hataları Nedir?
   2. Mantıksal Hata Nedir?
   3. Breakpoint Kullanımı
   4. Watch Penceresi Kullanımı
   5. Kodu Adım Adım Çalıştırma ve İzleme
  11. String Manipülasyonları İşlemleri
   1. Index Kavramı
   2. Stringindexer ile string’i oluşturan karaktere Erişimü
   3. Döngü Kullanarak string Manipülasyonu
   4. String Methodları (ToUpper, ToLower, Substring, Insert, Remove vs.)
  12. Diziler
   1. Dizi Nedir?
   2. Dizi Kullanımına Neden İhtiyaç Duyulur?
   3. Dizilerin Tanımlanması ve Kullanılması
   4. Tek Boyutlu Diziler
   5. Çok Boyutlu Diziler
   6. foreach Döngüsünü dizi üzerinde Kullanma
  13. Metotlar
   1. Method nedir?
   2. Method Kullanımına Neden İhtiyaç Duyulur?
   3. Method Tanımlama ve Kullanma
   4. Method Türleri
   5. Summary XML ile Methodlara Açıklama Ekleme
   6. Parametreli ve default parametreli methodlarla Çalışma
   7. Metot Bildirimi
   8. ref ve out Anahtar Sözcükleri
   9. Metotların Aşırı Yüklenmesi
   10. Özyinelemeli (Recursive) Metotlar
   11. Generic Metotlar
   12. Bazı Ön Tanımlı Methodlar
    1. DateTime Tipi Methodlar
    2. Math Sınıfı static Methodlar
    3. Array Sınıfı static Methodlar
 2. Ünite: Nesne Yönelimli Programlama
  1. Giriş
   1. Nesne Yönelimli Programlama Nedir?
   2. Nesne Kavramı
   3. Kapsülleme (Encapsulation) - Property (Özellikler)
   4. ClassLibrary
  2. Sınıf (Class) Kavramı ve Özellikleri
   1. Class Nedir?
   2. Class Oluşturma
   3. Instance Nedir?
   4. Instance Oluşturma
   5. Referans (referance) Nedir?
   6. Reference Type ve Value Type Kavramları
   7. Bellek Yerleşimleri (stack, heap)
   8. Field (Alanlar)
   9. Private ve public erişim belirteçleri (Access Modifiers)
   10. Encapsulation (Kapsülleme) İlkesi
   11. Property
   12. Static Class ve Static Methodlar
   13. Abstract Class
   14. Sealed Class
  3. Class Library
   1. Class Library Nedir?
   2. DLL Nedir?
   3. Internal ve protected internal erişim belirteçleri (Access Modifiers)
   4. Projelere DLL Referans verme ve Kullanma
  4. Metotlar
   1. Constructor ve Cunstructor Overloading (Kurucu Method)
   2. Destructor ve Garbage Collector (Yıkıcı Method)
  5. Kalıtım (Inheritance)
   1.  IS  - A İlişkisi
   2.  This ve Base anahtar kelimeleri
   3.  Derived Classlar
   4.  Kalıtımda Kurucu Metotların Çalışma Şekilleri
   5.  Constructor’lar arası Yönlendirme
   6.  İsim Gizleme (NameHiding)
   7. Access Modifiers (internal, protected, protected internal)
   8. Casting, Boxing, Unboxing İşlemleri
  6. Nesne Yönelimli Programlamada Soyutlama (Abstraction)
   1. Abstract Class
   2. Interface
   3. Abstract Class ve Interface arasındaki farklar
   4. IEnumarator, IEnumarable arayüzleri ile foreach çalıştırma mantığı
   5. IComparer ve IComparable arayüzleri ile nesnelerin karşılaştırılması mantığı
  7. Çok Biçimlilik (Polymorphism)
   1. Override Anahtar Sözcüğü
   2. Virtual Yapılar ve Override Edilmeleri
   3. Abstract Yapılar ve Override Edilmeleri
 3. İleri C# Programlama Dili Yapıları
  1. Windows Dosyalama İşlemleri
   1. System.IO namespace
   2. File Sınıfı ve Methodları
   3. Directory Sınıfı ve Methodları
   4. FileInfo Sınıfı
   5. Directory Sınıfı
  2. Kullanıcı Tanımlı Tipler
   1. Struct
   2. Enum
   3. Delegete, Action, Func
   4. Event
  3. Generic Yapılar
   1. Generic Class
   2. Generic Method
   3. Generic Constraints
  4. Koleksiyonlar
   1. Generic Olmayan Koleksiyonlar
    1. ArrayList
    2. HashTable
    3. SortedList
    4. Stack
    5. Queue
   2. Generic Koleksiyonlar
    1. List <T>
    2. Dictionary <TKey, TValue>
    3. Stack <T>
    4. Queue <T>
    5. LinkedList <T>
    6. IEnumerable <T>
    7. IEnumerator <T>
    8. SortedList <T>
    9. HashSet <T>
  5. Delegates
    1. Delegate
    2. Multicast Delegate
    3. Generic Delegate
    4. Delegate ile asenkron işlemler
    5. Event
  6. Design Patterns
   1. Singleton Design Pattern
   2. Adapter Design Pattern
   3. Abstract Factory Design Pattern
   4. Facade Design Pattern
   5. Chane Of Responsibility
   6. Composite
   7. Proxy
   8. Repository Pattern
   9. IoC Pattern
   10. Mvvm Pattern
   11. DataTransferObject
  7. Attribute
   1. Attribute Nedir?
   2. Target ve Allow Multiple Özelliği
  8. Reflection
   1. Reflection Nedir?
   2. Method Info ve Invoke
  9. Extension Methot Yazmak ve Kullanmak
  10. Task, async, await ile asenkron işlemler
  11. Linq To Objects
 4. MS SQL Server
  1. Giriş
   1. Veri Nedir?
   2. Veritabanı Nedir?
   3. İlişkisel Veritabanı Mantığı
   4. Veritabanı Yönetim Sistemlerine Genel Bakış
   5. MS SQL Server Tanıtımı
   6. MSSQL Server Kurulumu
  2. Veritabanı Tasarımı ve Normalizasyon
   1. Tablo Nedir?
   2. Veri Tipleri
   3. Tablo Tasarımı
   4. PrimaryKey, ForeignKey
  3. TransactSQL
   1. Northwind Veritabanı Kurulumu ve Açıklaması
   2. DML Sorgular
    1. DML Komutları (Select, insert, update, delete)
    2. Sıralama ve Filtreleme (where,order by,group by,having,aggregate functions)
    3. Aggregate Functions (count, sum, avg, max, min)
    4. Gruplama (groupby)
  4. Subquery (Alt Sorgular)
  5. Join Sorguları
   1.  Inner Join
   2.  Outer Join
    1. Left Join
    2. Right Join
    3. Full Join
   3.  Cross Join
  6. DDL Sorgular
   1.  DDL Komutları (Create, alter, drop)
   2. DDL Komutları ile veritabanı scripti oluşturmak
  7. View
   1. View Nedir?
   2. View Oluşturmak ve Kullanmak
  8. SQL Programlama
   1. Değişken Tanımlama ve Kullanma
   2. IF Karar Yapısı
   3. While Döngüsü
  9. Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar
   1. Scalar Function
   2. Inline Function
  10. Stored Procedures
   1. Store procedure Oluşturma
   2. Store Procedure’den Geriye Değer Döndürme (return, output)
  11. Constraints
   1. Default Constraint
   2. Check Constraint
   3. Unique Constraint
   4. Primary Key Constraint
   5. Foreign Key Constraint
   6. On delete Cascade, on delete set null, on delete set default
   7. On uptadeCascade, On update set null, On update set default
  12. Triggers ve Transaction
   1. Instead of
   2. Alter
   3. Transaction
  13. Yedekleme İşlemleri
   1. Backup – Restore
   2. Full BackUp
   3. Differential BackUp
   4. Transaction Log BackUp
  14. DCL (Yetkilendirme)
   1. Login
   2. Tablo Yetkilendirmesi (CRUD)
   3. Colon Bazında Yetkilendirme
   4. Tablo Bazında Yetkilendirme
   5. Şema Bazında Yetkilendirme
  15. SQL Server Networking
  16. Sql Server Agent
 5. Ünite: WPF - Windows Presentation Foundation
  1.  WPF Uygulamasına Genel Bakış
   1. Form, xaml ve Form.cs
   2. WPF Kütüphane Hiyerarşisi
   3. LogicalTree ve Visual Tree
  2. WPF Uygulamasının Derleme Süreçleri
  3. XAML Dilinin Temelleri
   1. XAML Temel Kavramlar
   2. Namescape Bildirimi (xmlns)
   3. Static Resource ve Dynamic Resource
   4. Genel Yazım Kuralları
  4. WPF Kontrollerine Genel Bakış
   1. WPF Kontrollerinin XAML Tarafında Kullanımı
   2. Kontrollerin İsimlendirilmesi
   3. Kontrol Özelliklerinin Değiştirilmesi
   4. WPF Kontrollerinin Tasarım Ekranında Kullanılmasıü
   5. Araç Kutusundan Kontrol Eklenmesi
   6. Kontrollerin Properties yardımı ile Düzenlenmesi
  5. WPF Kontrolleri
   1. Taşıyıcı (Layout) Kontroller
   2. Canvas
   3. Grid
   4. StackPanel
   5. WrapPanel
   6. UniformGrid
  6. Content ve Text Özelliklerinin Karşılaştırılması
  7. Kod Tarafında Kontrollerle Çalışmak
   1. Kontrol Ekleme ve Kaldırma
   2. Kontrollere Olay Bağlama
   3. XAML Tarafında Olay Bağlama
   4. Kod Tarafında Olay Bağlama
   5. Birden Fazla Kontrole Aynı Olayı Bağlama
  8. Resource Yönetimi (Kaynak Yönetimi)
   1. Static Resource
   2. Dynamic Resource
  9. Stillerle Çalışmak
   1. Stil Tanımlamak
   2. Kontrol Seviyesi Stil Tanımı
   3. Window Seviyesi Stil Tanımı
   4. Application Seviyesi Stil Tanımı
   5. Stillerde Kalıtım (BasedOn) Özelliği
   6. Hedef Kontrol Özelliği (Target Type)
   7. Kalıtım Hiyerarşisi
  10. Kontrol Şablonları
   1. Control template Genel Bakış
   2. Kontrol içinde Şablon Tanımlama
   3. Resource içinde Şablon Tanımlama
   4. Stil İçinde Şablon Tanımlama
  11. Veri Bağlama İşlemleri
   1. Data Binding
   2. DataContext
   3. Binding Özelliği ile Veri Bağlama
   4. Gelişmiş Veri Kontrolleri (DataGrid, ComboBox Uygulamaları)
   5. OneWay, TwoWayBindings
    1. Observable Koleksiyonlar
    2. INotifyPropertyChanged Arayüzü
    3. Update Source Trigger
  12. Element Bindings
  13. Converter Kullanımı
  14. Data Template ile Çalışmak (ComboBox ListBox)
  15. WPF Animasyonlar
   1. Double Animation
   2. Color Animation
   3. Thickness Animation
   4. Storyboard Animasyonlar ve Yönetimi
   5. KeyFrame Animasyonlar (Blend Uygulamaları)
  16. WPF Trigger
   1. Property Trigger ile Stil Yönetimi
   2. Property Trigger ile Animasyon Tetikleme
   3. Data Trigger ile Stil Yönetimi
   4. ElementBindig ve Converter Kullanımı
   5. Event Trigger
   6. MultiTrigger
   7. MultiDataTrigger
  17. Dependency Property Tanımı ve Kullanımı
 6. HTML 5, CSS 3, JavaScript, JQuery
  1. HTML 5
   1. HTML 5 Giriş
   2. HTML 5 Dili Etiketleri
   3. HTML 5 Web Formları
   4. HTML 5 Audio ve Video Elemanları
  2. CSS 3
   1. CSS Nedir?
   2. CSS Kod Yapısına Genel Bakış
   3.  Açıklamalar Kullanımı
   4. ID ve Class'lar
   5. Sayfaya CSS Eklenmesi
   6. CSS Özellikleri
   7. CSS Menü İşlemleri
   8. Bootstrap
  3. JavaScript
   1. JavaScript Nedir?
   2. JavaScript Yazım Kuralları
   3. Değişkenler
   4. Operatörler
   5. Akış Kontrol Mekanizmaları
   6. Döngü Deyimleri
   7. Diziler
   8. Fonksiyonlar
   9. Olaylar (Events)
   10. Nesneler (Objects)
  4. JQuery
   1. JQuery Nedir?
   2. JQuery'yi Sayfaya Tanımlama
   3. JQuery Kod Yapısı
   4. JQuery Nesne Seçimi
   5. JQuery Fonksiyonlar
   6. JQuery ile Veri Ekleme
   7. JQuery ile Veri Silme
   8. JQuery ile Veri Alma
   9. JQuery ile Veri Güncelleme
   10. Stillerle Çalışma
 7.  ASP.NET CORE MVC ve Entity Framework Code First
  1. Giriş
   1. MVC Nedir?
   2. MVC Çalışma Prensibi
   3. Model, View, Controller Yapıları Temel Kavramlar
   4. Action Method Nedir?
   5. Action Result Dönüş Tipleri
  2. View Engine
   1. RazorView Engine
   2. Razor Syntax
  3. Shared Yapılar
   1. View Imports
   2. View Start ve Layout
   3. Section
   4. Client Side Library Ekleme ve Kullanma (LibMan)
   5. View Component
  4. Routing
   1. Conventional Routing
   2. Attribute Routing
  5. Helpers
   1. HTML Helpers
   2. Tag Helpers
  6. StartUp.cs Dosyası Yapılandırma
   1. DependencyInjection
   2. Middleware
  7. Veri Transfer Yöntemleri
   1. Controller’dan View’e veri Gönderimi
   2. View’den Controller’a veri Gönderimi
   3. ModelBinding, ViewModel
   4. ViewBag, ViewData, TempData
  8. Durum Yönetimi
   1. Session
   2. Cookie
  9. JQuery Ajax
  10. Entity FrameWorks Code First
   1. Code First To New DataBase
   2. Code First ToExisting DataBase
   3. Model – Entity Oluşturma
   4. Navigation Properties
   5. Context LazyLoading, EagerLoading
   6. Fluent API ya da Data Annotations ile Mapping İşlemleri
 8. ASP.NET CORE MVC Proje Uygulaması
  1. Proje Katmanlarının Oluşturulması
  2. Projede Kullanılacak olan veritabanının Tasarımı
  3. Singleton Generic Repository
  4. Unit Of Work Design Pattern Uygulaması
  5. Yönetim Paneli Oluşturulması
  6. Client Side ve Server Side Validation
  7. Rol tabanlı Kullanıcı Yönetim Sistemi
  8. Third Party JavaScript Tabanlı Kütüphanelerinin Uygulanması (Datatables, SweetAlert vs)
  9. Yayınlama (Publish)
 9. WEB API
  1. Service Nedir?
  2. Web API Nedir?
  3. OK, Not Found, UnAuthorized, Conflict
  4. GET
  5. POST
  6. PUT
  7. DELETE
  8. Authorization ve Authentication
 10. Angular
  1. Angular Nedir?
  2. Node.js ve Visual Studio Code Kurulumu
  3. Angular CLI
  4. Component, Module, InlineTemplate
  5. OneWay Binding, TwoWayBinding
  6. NPM Paket Yönetimi
  7. ngIf-else, ng-For
  8. Pipe
  9. EventBinding
  10. Routing
  11. Template Driven Form
  12. Reactive Form
  13. Authorization, LocalStorgae
  14. BackEnd Olarak Web API Kullanmak
Microsoft C# .NET Core Yazılım Eğitimi Sonunda Alabileceğiniz Sertifikalar

Katılım Şartları

Yazılım Kursuna katılacak kişinin Temel Office bilgisine sahip olması gerekir.

Uzaktan Eğitim Platformunu kullanabilmesi için minimum aşağıdaki ekipmanlara sahip olunması gereklidir.

 • 1 Adet Bilgisayar (2GB Ram) ya da Akıllı Cep Telefonu
 • En Az 8 MBit İnternet Hızı
 • Mikrofon (Sanal Sınıflara Sesli Katılım İçin - Opsiyonel)
 • Web Kamerası (Sanal Sınıflarda Kendi Görüntüsünü Paylaşmak İsteyenler İçin - Opsiyonel)

Yazılım Eğitimi'na Kimler Katılmalı?

C# .NET Core MVC Microsoft Yazılım Eğitimi gelişen dünyada gelecekte bugünden daha çok ihtiyaç olacak. Yazılım Projelerini masaüstü ve Internet platformuna taşımak isteyenler bu Yazılım Eğitimine katılabilirler. C# .NET Core Uzmanları, tüm dünyada hem part-time hem de tam gün iş bulma imkanına sahiptirler. Pek çok şirket artık bünyesinde web, masaüstü ya da mobil yazılımcı barındırıyor. Yazılım Eğitimi alarak masaüstü ve web platformlarında çalışan yazılımlar geliştirebilirsiniz. Bu eğitimden sonra Android Mobil Yazılım Geliştirme eğitimlerine katılarak kendinizi daha da geliştirebilirsiniz. Bu anlamda yazılım eğitimine aşağıdaki meslek grupları katılabilirler;

 • Yazılım Mühendisleri
 • Bilgisayar Mühendisleri
 • Elektrik - Elektronik Mühendisleri
 • Fizikçiler
 • Matematikçiler
 • Üniversite Öğrencileri
 • İlgili Bölüm Mezunları
 • Yazılıma Merak Duyanlar
 • Hayalindeki Projeyi Hayata Geçirmek İsteyenler

Yazılım Kursu Kazanım Listesi

Bu eğitim tamamlandığında aşağıdakilere sahip olacaksınız

 • Microsoft Visual Studio 2019 IDE'sini Kullanır.
 • Temel ve İleri Düzey C# Programlama Diline Hakim Olur
 • .NET Framework Bileşenlerini Bilir ve Kullanır
 • Nesne Yönelimli Programlama Tekniklerini Kullanır. (Kalıtım, Kapsülleme, Polymorphism)
 • Design Patternleri Bilir ve Kullanır.
 • Yazılımları Uluslararası Standartlarda yazmayı öğrenir
 • Çok Katmanlı Mimari Yapısını Etkili şekilde kullanır.
 • WPF Windows Presentation Foundation Yapılarını Kullanır
 • MSSQL Server Kurulumunu Yapar ve Yazılım ile Bağlantısını Oluşturur
 • MSSQL Veritabanını Oluşturabilir, İlişkileri Kurabilir
 • SQL Sorgulama dilini profesyonelce kullanarak veritabanından verileri çekebilir.
 • HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery'yi etkili şekilde kullanır.
 • ASP.NET Core MVC'yi Etkili Şekilde Kullanır.
 • Entity Framework Code First Kullanabilir
 • Web API kullanarak farklı Otomasyonlarla kendi yazılımının entegrasyonunu sağlar
 • Angular teknolojisini aktif şekilde kullanır.

Microsoft C# .NET Core Yazılım Eğitimi'ndan Kareler

Microsoft C# .NET Core Yazılım Eğitimi Kursiyer Görüşleri

01.09.2020 00:00:00
Sezer Uysal

Microsoft C# .NET Core Yazılım Eğitimi

Hocanın ekranını görerek uygulama yapmamız çok iyi zorluk çekmiyorum.

Video Görüşler

Microsoft C# .NET Core Yazılım Eğitimi Eğitmenleri

%21

İndirim

₺15.000,00
₺11.875,00

Ön Kayıt Oluşturun

Bu Eğitimler de İlginizi Çekebilir