Java & Android Kursu
CUMARTESİ - PAZAR
(09:30 - 13:30)
KURS PUANI 4.8 (29 YORUM)
29
HAZİRAN
2024
%
Ekstra
40 İndirim
200
SAAT
100%
BAŞARI
CANLI
DERS
Peşin Fiyatına
13.300,00 x 5
Taksit İmkanı
21
ARALIK
2024
Bu Fiyat İçin
Son 5 Gün
66.500,00
39.900,00

Java Kursu & Android Kursu Müfredatı

Java Programlama'ya Giriş

 1. Java Platformuna Genel Bakış
 2. Nesnesel Düşünme
 3. Java Diline Giriş
 4. Değişkenlerle Çalışmak
 5. Nesnelerle Çalışmak
 6. Operatörler ve Karar Yapıları
 7. Dizi Oluşturma ve Kullanma
 8. Döngü Oluşturma ve Kullanma
 9. Metotlarla Çalışmak

Java Programlama Kursu (Nesne Yönelimli Programlama) JAVA Standart Edition (JSE)

 1. Kurucuları ve Kapsülleri Kullanma
 2. Gelişmiş Nesne Tabanlı Kavramlar
 3. Java Söz Dizimi ve Sınıf Yapısı
 4. Encapsulation ve Polimorfizm
 5. Sınıf (Class) Tasarımı
 6. İleri Düzey Sınıf Tasarımı
 7. Java Arabirimleri ile Kalıtım
 8. Jenerik ve Koleksiyonlar
 9. String İşleme
 10. Exceptions
 11. I/O Temelleri
 12. Threading
 13. Eşzamanlı Çalışma
 14. JDBC ile Veritabanı Uygulamaları
 15. Yerelleştirme

Oracle Veritabanı Uygulamaları (Oracle Kursu)

 1. Oracle Veritabanına Giriş
 2. SQL'de SELECT Kullanımı
 3. Veri Filtreleme ve Sıralama
 4. Tek Satır Fonksiyon Kullanımları
 5. Dönüşüm Fonksiyonları ve Koşullu İfadeler
 6. Grup Fonksiyonları Kullanımı
 7. Çoklu Tablo Girişleri Kullanımı
 8. Sorgu Çözümleri için Alt Sorguları Kullanma
 9. SET Operatörleri
 10. Veri Manipülasyon Durumları
 11. DDL Tabloları Oluşturma ve Yönetme
 12. Kullanıcı Erişim Kontrolleri
 13. Şema Nesneleri Yönetimi
 14. DATA Sözlüğü Görünümleri ile Objelerin Yönetimi
 15. Büyük Veri Setleri
 16. Farklı Zaman Dilimi Yönetimi
 17. Alt Veri Sorguları Kullanma

Hibernate Kursu

 1. POJO (Plain Old Java Object)
 2. Session Factory
 3. Hibernate Query Language (HQL)
 4. JDBC
 5. JPA 2 Giriş
 6. Associations
 7. Entity Manager Factor
 8. CRUD İşlemleri
 9. Entity Lifecycle ve CallBacks
 10. JPQL
 11. Transaction Yönetimi
 12. Performans Ayarlama

JSF Kursu - Java Server Faces Kursu

 1. Faces-config.xml
 2. Faces Servlet
 3. Doğrulayıcılar
 4. Sayfa Gezinme
 5. Bean Yönetimi ve IOC
 6. Özellik Bağlama
 7. UI Bileşen Modeli
 8. Model ve Görünüm Bağlama
 9. Lifecycle Talebi
 10. Dönüşüm ve Doğrulama
 11. Navigasyonlar
 12. Sistem Olayları
 13. İstemci Davranışları
 14. Resource Handling
 15. Özelleşmiş Bileşen Geliştirme
 16. Composite Bileşen Geliştirme
 17. Exception Handling
 18. Bookmarking ve görünüm Parametreleri
 19. Page templating with Facelets
 20. En İyi Uygulamalar
 21. Prime Faces
 22. Kurulum ve Konfigürasyon
 23. Component Suit Kullanımı
 24. AJAX ile Prime Face
 25. Mobil JSF ile Dokunmatik Yüzey
 26. AJAX Push / Comet Etkinleştirilmesi
 27. Stiller ile Prime Faces

Java Web Servisler Kursu

 1. SOAP (Simple Object Access Protocol)
 2. WSDL (Web Service Definition Language)
 3. Web Servis İstemcisi JaxWS
 4. Web Servis Sunucusu JaxWS

Spring Framework Kursu

 1. IOC (Inversion of Control)
 2. Spring Basics
 3. Spring IOC Container
 4. XML ve Açıklamalar
 5. AOP (Aspect Oriented Programming)
 6. JPA ile Veri Katmanı Entegrasyonu
 7. Transaction Yönetimi
 8. Spring ve Test Etme
 9. Spring Güvenliği
 10. Planlama ve Thread Toplama

Android için JAVA Programlama Kursu

 1. Java Programlama Dili
 2. Java Sanal Makinası
 3. JDK ve JRE
 4. Java Programlama için Makina Ayarları
 5. Merhaba Dünya
 6. Metin Editörü Kullanma
 7. Bir IDE Kullanma
 8. Java Temel Veri Türü
 9. Adlandırma
 10. Diziler
 11. Kontrol Akışı
 12. If / Else ve Switch
 13. Switch Deyimi
 14. While Döngüsü
 15. For Döngüsü

Nesne Yönelimli Programlama Kursu (OOP Kursu)

 1. Object Oriented Programlama Eğitimi
 2. Objeler
 3. Class'lar
 4. Inheritence (Miras)
 5. Interface (Arayüz)
 6. IModifier Access
 7. Constructors
 8. Metot Overriding ve overloading
 9. Poliforfizm (Polymorphism )

Java Listeleri

 1. Java Koleksiyonlar
 2. Interfaces
 3. Uygulamalar
 4. Numaralandırılmış Türler
 5. Serileştirme
 6. Deserializing

Android Framework

 1. Android Projesi Oluşturma
 2. Eclipse
 3. Komut Satırı
 4. Uygulamanızı Çalıştırma
 5. Projeyi Emulatörde Çalıştırma
 6. Android Uygulama Bileşenleri
 7. Uygulama Yaşam Döngüsü
 8. Projeyi Değiştirme
 9. Faaliyet İsimlerini Değiştirme

Android ListActivity ve ListView

 1. Görünümler
 2. Görünümleri Kullanma
 3. Uygulama için Görünüm Ekleme
 4. List View ve List Activity
 5. List Activity Kullanımı
 6. ListView Ekleme
 7. Liste Elemanı için Olay Ekleme

Android Filtreler

 1. Amaçlar
 2. Açık Intents
 3. Örtük Intents
 4. Android Eylemleri
 5. Veri Transferi
 6. Çağrı Etkinlikleri
 7. Doğrudan Aramalar
 8. Arama Sonuçları
 9. Bir IntentFilter Kaydı

Android Özelleştirilmiş Görünümler

 1. Özelleşmiş Görünümlerin Farklı Kullanımları
 2. Mevcut Görüntülemeleri Değiştirme
 3. Adım Adım
 4. OnDraw
 5. Tam Resim

Android Diyaloglar ve Toasts

 1. Diyaloglar
 2. İletişim Alt Sınıfları
 3. Kullanıcı Tanımlı Diyalog Oluşturma
 4. Diyalog Tema ile Aktiviteler
 5. Toasts

Android Ul - Options Menüsü, Context Menüsü ve WebView

 1. Menüler
 2. Java Kodu ile Menü Oluşturmak
 3. Bir Kaynak Dosyadan menü Oluşturmak
 4. Select Olayları
 5. Alt Menüler
 6. Context Menüler
 7. Context Menü Seçimini Taşıma
 8. Ek Menü Öğe Ayarları
 9. Onay Kutuları ve Radio Butonları
 10. Kısayol Tuşları
 11. Menü Öğesi Tıklama Olay Dinleyici
 12. Intents
 13. WebView

Android Depolama: Ağ, I / O ve Tercih Paylaşımları

 1. Android Depolama Seçenekleri
 2. Paylaşılan Tercihler
 3. Dahili Depolama
 4. SQLite Veritabanları
 5. Network Bağlantısı
 6. İnternete Bağlanma
 7. Dosya Giriş Çıkış
 8. Kaynak Dosyaları Dahil Etme
 9. Aktivite Durumunu Kaydetme

Android Depolama: SQLLite ve İçerik Sağlayıcılar

 1. Uygulama içi SQLite
 2. SQLite Kütüphanesi
 3. SQLite OpenHelper
 4. SQLite Veritabanı
 5. Cursors (İmleçler)
 6. Android için Veritabanı
 7. Android içerik Sağlayıcılar

Android Bildirimleri

 1. Bir Bildirim Oluşturma
 2. Bildirim Eylemleri
 3. Bildirim Yöneticisi

Android Güvenliği

 1. Android Güvenlik Mimarisi
 2. Android İzin Modeli ve Üçüncü Parti Uygulamalar
 3. Güvenlik Bileşeni ve Depolanan Verileri Koruma
 4. İstemci - Sunucu İletişim Güvenliği

Android Uygulamalarını Yayınlamak

 1. Uygulamanızı Yayına Hazır Hale Getirmek ve Reklam Almak
 2. Android uygulamaları ve Fatura İşlemleri
 3. Lisanslama ve Uygulama İzleme
 4. Uygulamaların Yayınlanması

1. Proje - Masaüstü Uygulaması - 1 (Ortak Proje Sınıf Ortamında)

 1. Proje Tasarımı , Planlaması ve Yönetimi
 2. Tasarım ve Proje Yönetimi
 3. Uygulamalı Proje çalışması
 4. Proje Üretimi ve Teslim Edilmesi

2. Proje - Masaüstü Uygulaması - 2 (Bireysel Özgün Proje)

 1. Proje Tasarımı , Planlaması ve Yönetimi
 2. Tasarım ve Proje Yönetimi
 3. Uygulamalı Proje çalışması
 4. Proje Üretimi ve Teslim Edilmesi

3. Proje - Java Web Yazılım Projesi - 1 (Ortak Proje Sınıf Ortamında)

 1. Proje Tasarımı , Planlaması ve Yönetimi
 2. Tasarım ve Proje Yönetimi
 3. Uygulamalı Proje çalışması
 4. Proje Üretimi ve Teslim Edilmesi

4. Proje - java Web Yazılım Projesi - 2 (Bireysel Özgün Proje)

 1. Proje Tasarımı , Planlaması ve Yönetimi
 2. Tasarım ve Proje Yönetimi
 3. Uygulamalı Proje çalışması
 4. Proje Üretimi ve Teslim Edilmesi

5. Proje - Android Mobil Uygulama - 1 (Ortak Proje Sınıf Ortamında)

 1. Proje Tasarımı , Planlaması ve Yönetimi
 2. Tasarım ve Proje Yönetimi
 3. Uygulamalı Proje çalışması
 4. Proje Üretimi ve Teslim Edilmesi

6. Proje - Android Mobil Uygulama - 2 (Bireysel Özgün Proje)

 1. Proje Tasarımı , Planlaması ve Yönetimi
 2. Tasarım ve Proje Yönetimi
 3. Uygulamalı Proje çalışması
 4. Proje Üretimi ve Teslim Edilmesi
Haziran Ayı Eğitim Takvimi
Kod Kurs Tarihi / Günleri Saatleri Ücret Bilgi
225
Cumartesi - Pazar
29.06.2024 - 21.12.2024
09:30 - 13:30
66.500,00
39.900,00
Temmuz Ayı Eğitim Takvimi
Kod Kurs Tarihi / Günleri Saatleri Ücret Bilgi
234
Pazartesi - Çarşamba - Cuma
08.07.2024 - 15.12.2024
18:30 - 21:30
66.500,00
39.900,00
220
Cumartesi - Pazar
13.07.2024 - 22.11.2024
14:00 - 18:00
66.500,00
39.900,00
230
Cumartesi - Pazar
20.07.2024 - 11.01.2025
09:30 - 13:30
66.500,00
39.900,00
Ağustos Ayı Eğitim Takvimi
Kod Kurs Tarihi / Günleri Saatleri Ücret Bilgi
237
Cumartesi - Pazar
10.08.2024 - 01.02.2025
09:30 - 13:30
66.500,00
66.500,00
228
Pazartesi - Çarşamba - Cuma
19.08.2024 - 04.01.2025
18:30 - 21:30
66.500,00
39.900,00
238
Cumartesi - Pazar
24.08.2024 - 15.02.2025
14:00 - 18:00
66.500,00
66.500,00

BURAYA TASARIM YAPILMAMIŞ, TASARIMI YAPILACAK

Java, popülaritesinde herhangi bir düşüş belirtisi göstermeyen ve bu nedenle öğrenmeye değer güçlü bir programlama dilidir. Çoğu geliştirici, öğrenmesi oldukça kolay olduğu için ilk programlama dili olarak Java'yı seçmektedir.

Java'nın bu kadar popüler olmasının en büyük nedenlerinden biri platform bağımsızlığıdır. Java ile yazılan uygulamaları Java Runtime Environment (JRE) kurulu herhangi bir ortamda çalıştırmak mümkündür. Diğer yandan Java uzun zamandır piyasada olduğu için global ölçekteki birçok kurum Java kullanmaktadır.

Android'in açık platformu, dünyanın dört bir yanındaki insanların her zamankinden daha fazla bilgiye ve fırsata erişmesine yardımcı olmaktadır. Android platformu, cihaz üreticilerinin rekabet etmesine ve yenilik yapmasına olanak tanır. Uygulama geliştiricileri, büyük kitlelere ulaşabilir ve güçlü işletmeler kurabilir. Diğer yandan mobil cihazların hayatımızdaki yeri gittikçe artmaktadır. Telefonlardan giyilebilir teknolojilere kadar birçok ürün Android ile çalışmaktadır. Bu yönü ile bakıldığında Android platformunun önümüzdeki süreçte daha da güçleneceğini ve kullanılacağı beklenmektedir.

Bu durum Android platformu uygulama geliştiren yazılımcılara büyük bir kolaylık ve avantaj sağlayacaktır.

Bilgi İstek Formu

CUMARTESİ - PAZAR
(09:30 - 13:30)
KURS PUANI 4.8 (29 YORUM)
29
HAZİRAN
2024
%
Ekstra
40 İndirim
200
SAAT
100%
BAŞARI
CANLI
DERS
Peşin Fiyatına
13.300,00 x 5
Taksit İmkanı
21
ARALIK
2024
Bu Fiyat İçin
Son 5 Gün
66.500,00
39.900,00

Başarı Hikayesi

Vektörel Bilişim
Sinem Soylu
16.09.2020

Gerçekten iyi bir java yazılımcısı olmak istiyorsanız buraya kayıt olun. Şahsen yazılım alanında aldığım ikinci eğitim.

Öğrenci Çalışmaları

Vektörel Bilişim Hakkımızda
Resim Açıklama